ข่าวสารและกิจกรรม

ดร. ไฮจีน สนับสนุนหน้ากากอนามัย เพื่อสาธารณประโยชน์

ด้วยสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังก่อตัวอย่างรุนแรงขึ้นในทุกวัน ดร. ไฮจีน ในฐานะผู้ผลิตหน้ากากอนามัย KN95 และ N95 ที่ผลิตโดยคนไทย ร่วมสนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน หนึ่งพันชิ้น ให้แก่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่ ช่วยปกป้องผู้ยากไร้จากฝุ่น PM 2.5

ดร. ไฮจีน ร่วมภาครัฐ รับมือ PM 2.5

จากสถานการณ์วิกฤติจากฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นปัญหาในภาคเหนือมาอย่างยาวนาน และเพิ่มความขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยขณะนี้ ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานอย่างหนักในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่,เชียงราย,แม่ฮ่องสอน,ลำปาง,ลำพูน,พะเยา และน่าน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง

ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับ ดร. ไฮจีน สนับสนุนภาคีเครือข่ายสภาลมหายใจเชียงใหม่ มอบของให้ชุมชนดอยสุเทพป้องกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวพีรญา วงศรานุชิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาดบริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และนางสาวณัฐพร ขวัญคง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายบริษัท ดร.ไฮจีน เมดิคอล

ดร. ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ คว้ารางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2566 ครั้งที่ 10

นางวัชราภรณ์ ลิน กรรมการผู้จัดการ และนางสาวณัฐพร ขวัญคง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท “ดร. ไฮจีน” (Dr. Hygiene) ผู้ผลิตและจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ KN95 รายแรกของภาคเหนือ กลุ่มบริษัทในเครือ