ใบรับรอง

บริษัทเราทุ่มเทเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่กระจายของ Coronavirus และปกป้องคุณและคนที่คุณรักจากภัยคุกคามของอนุภาคพิษ PM2.5

Fit Test

91.6%
Fit Efficiency (avg.)

Inhalation and exhalation resistance test

17.6 mm H2O
Inhalation Resistance (avg.)

Bacterial Filtration Efficiency (BFE) Test

99%
BFE Efficiency

Perticle Filtration 0.1 Micron Efficiency (PFE) Test

99%
PFE Efficiency

Perticle Filtration 0.3 Micron Efficiency (PFE) Test

94%
PFE Efficiency

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์

กท. สผ. 107/2564